MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

11 สิงหาคม 2565 298
วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมทีมแข่งขันร่วมนำเสนอผลงาน Kaizen ในงานแข่งขัน THAILAND KAIZEN AWARD 2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. 
 
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ตลอดจนมุ่งมั่น ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุวกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า โดยในครั้งนี้ MEA ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Kaizen และได้รับรางวัลดังนี้ 
 
รางวัลเหรียญทอง 
- การปรับปรุง MEA Connext Application จาก ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 
 
รางวัลเหรียญเงิน
- งานฮอตไลน์ การตัดเบรกด้วยรถกระเช้าโดยไม่เข้าใกล้จุดตัด กลุ่ม Kaizen ฝ่ายก่อสร้าง 
- Roller พาดสายแรงต่ำ กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ  
- การเปลี่ยน Network Fuse โดยไม่ต้องดับไฟ กลุ่ม Safety Kaizen Bangna Team การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 
- Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 
- โครงการ MEA OK กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ 
 
รางวัลเหรียญทองแดง  
- ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟ้า ASC กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง 
 
และรางวัล Popular Vote  
-Roller พาดสายแรงต่ำ กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ 2. 
-Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 
 
โดยการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวทำให้ MEA สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจของประชาชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
 
#KAIZEN #ThailandKaizenAward2022
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร