MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ส.ค. 65 MEA EV เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อัตราเดียว 7.5 บาทต่อหน่วย SPECIAL รับเงินคืน CASHBACK ผ่าน MEA EV Wallet 50% ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 65

28 กรกฎาคม 2565 3091
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง กำหนดเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนชาร์จไฟฟรีครบกำหนดแล้ว โดย MEA EV จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเดียว 7.5 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) SPECIAL พร้อมรับเงินคืน CASHBACK ผ่าน MEA EV Wallet 50% เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง MEA ครบรอบ 64 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ระบบจะนำเงินเข้า Wallet MEA EV Application ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินที่ชาร์จ (ภายในเวลาที่กำหนด) สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ร่วมแคมเปญ มีรายละเอียด ดังนี้
 
สถานีชาร์จในที่ทำการ MEA
วัดเลียบ บางขุนเทียน บางเขน บางใหญ่ ธนบุรี สมุทรปราการ ลาดกระบัง นนทบุรี บางกะปิ บางพลี ยานนาวา บางนา นวลจันทร์ บางบัวทอง มีนบุรี เพลินจิต และบางพูด
 
สถานีชาร์จในพื้นที่พันธมิตร 
7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซาลและสาขาบางขุนนนท์ หมู่บ้าน THER ลาดพร้าว 93 ศูนย์บริการ MK Plus และสวนเบญจกิติ
 
เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน
 
• ไม่สามารถโอนเงินที่ได้รับจาก MEA ออกจาก MEA EV Wallet ได้ และไม่สามารถจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมให้ผู้อื่นได้
 
• ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ MEA มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมถึง วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้
 
• ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม
 
• MEA จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 
• หากผู้ร่วมกิจกรรมประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน MEA สามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลนั้นทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 
• MEA จะไม่รับผิดชอบการกระทำของผู้ร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนเองแต่ฝ่ายเดียว
 
• MEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของ MEA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
MEA EV Station สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ผ่าน MEA EV Application เวอร์ชันใหม่ !! ครบทุกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี สะดวก แม่นยำ ทันสมัย พร้อมเชื่อมต่อ Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ Function อำนวยความสะดวกครบแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทราบตำแหน่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกค่าย จองหัวชาร์จล่วงหน้ามีระบบนำทางไปสถานีชาร์จบนแผนที่ สั่ง Start/Stop การชาร์จ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการชาร์จ ชำระเงินด้วย MEA Wallet แบบ Energy Based ตรวจสอบประวัติการชาร์จได้ และเชื่อมต่อกับ MEA EV Application รองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev
 
MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตามแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง MEA ครบรอบ 10 ปี EV ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคต ภายใต้โครงการ "มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน." ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV จำนวน 100 หัวชาร์จ และจะดำเนินการติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV ขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แล้วเสร็จครบทุกจุดในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานหัวชาร์จ MEA EV ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้บริการหัวชาร์จที่สะดวกผ่าน MEA EV Application
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#ค่าบริการชาร์จ
#MEA10ปีEV #MEAEV #MEAsmartservice #EV #EVChargingStation #EVcharger 
#รถยนต์ไฟฟ้า #รถอีวี #รถพลังงานไฟฟ้า
#MEASY #MEAeBill
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

รูปภาพ