MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมมือภาคีจัดระเบียบสายสื่อสาร ซ.สุขุมวิท 36

27 มิถุนายน 2565 152
 

วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 36 ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายเปี่ยม กงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในด้านทัศนียภาพ รวมถึงลดอุบัติเหตุต่าง  ที่อาจเกิดขึ้น โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมสายสื่อสาร และหน่วยงานสายสื่อสารต่าง  ร่วมจัดระเบียบในพื้นที่ซอยสุขุมวิท 36 ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2565 

 

การจัดระเบียบครั้งนี้ นอกจากการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกแล้ว MEA จะอำนวยความสะดวกในการติดตั้งคอนสื่อสารที่ใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า พร้อมทั้ง MEA จะดำเนินการควบคุมสายสื่อสารที่ยังใช้งานอยู่ให้ติดตั้งตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง .. 2563 พร้อมบันทึกข้อมูลเจ้าของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของMEA เพื่อบริหารจัดการ และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ MEA ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทชในการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการจัดระเบียบในพื้นที่ต่าง  เช่น ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ถนนสี่พระยา ถนนเจริญกรุง และถนนอื่น  ตามแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 ระยะทาง 450 กิโลเมตร ปี 2566 ระยะทาง 450 กิโลเมตร และปี 2567 ระยะทาง 500 กิโลเมตร โดย MEA จะดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการพาดสายสื่อสารตามมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้

 

อย่างไรก็ตาม MEA ขอความร่วมมือให้ผู้ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และจะต้องทำหนังสือขออนุญาตกับ MEA ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30 วัน

 

สำหรับประชาชนที่พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิกhttps://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#จัดระเบียบสายสื่อสาร

#สุขุมวิท36

#กสทช

#MEA

#การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ