MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนฝึกเข้มพนักงานสนามบรรจุใหม่

23 มิถุนายน 2565 67

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จัดอบรม หลักสูตรการสร้างเสริมวินัยและทัศนคติเชิงบวก ปี 2565 สำหรับพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ/ช่างสายใต้ดินที่ได้รับการบรรจุใหม่ในปี 2565 จำนวน 34 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการที่ดีสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สร้างเสริมพละกำลัง สมรรถภาพทางกาย มีความตระหนักในการมีวินัยและมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานทางด้านระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2565  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ .แสมสาร .สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

#พนักงานสนาม

#หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

#MEASMARTPEOPLE

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ