MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมประชุม กทม. บูรณาการงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

22 มิถุนายน 2565 105
วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) นายรงค์เพชร เขาเรียง รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางการดำเนินการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย
 
MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม 
 
อย่างไรก็ตาม การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดย กทม. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้อนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น ได้มีความร่วมมือกับ MEA ในการวางแนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงฝาบ่อพักชั่วคราว นอกจากนี้ MEA ยังได้ร่วมสร้างความเข้าใจในด้านขั้นตอนการก่อสร้างของ MEA และบริษัทผู้รับเหมา เพื่อให้การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
 
#สายไฟฟ้าใต้ดิน
#กรุงเทพมหานคร
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTPROJECT
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 
/////////////

รูปภาพ