MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แก้ไขฝาท่อก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิทยุ และสารสิน ด้วยวิธีใหม่เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมรายงานผล กทม. 21 มิ.ย. นี้

21 มิถุนายน 2565 156
จากกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีคำสั่งระงับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่ถนนวิทยุ และถนนสารสิน เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขฝาบ่อนั้น MEA ขอชี้แจงว่าได้รับทราบปัญหาดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ และล่าสุดได้เร่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขตามรูปแบบถนนพระราม 3 ตามที่ กทมพิจารณาแล้วว่ามีความเรียบร้อยปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนแบบฝาบ่อพักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และลดจำนวนฝาบ่อลงเพื่อลดพื้นที่ขรุขระระหว่างรอยต่อฝาบ่อ รวมถึงการเทคอนกรีตเต็มพื้นที่รอบฝาบ่อเพื่อเพิ่มความราบเรียบและสม่ำเสมอ ซึ่งในวันนี้ (21 มิถุนายน 2565) MEA ได้ส่งเอกสารรายงานผลการแก้ไขอย่างเป็นทางการให้สำนักการโยธา กทมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ MEA ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ ต้องขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และระมัดระวังอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันดับแรกรวมถึงการเพิ่มจำนวนการตรวจสอบฝาบ่อพักเพื่อวางมาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชน


หากประชาชนพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของ MEA รวมถึงพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิกhttps://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


#สายไฟฟ้าใต้ดิน

#ร้องเรียน

#ถนนวิทยุ

#ถนนสารสิน

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร