MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนชิดลม เพชรบุรี ราชวิถี ดินแดง

18 มิถุนายน 2565 110
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพื้นที่ชั้นใน (ถนนชิดลม ถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี และถนนดินแดง) โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรม The Berkeley Pratunam
 
นายฐิติวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้างบนถนนชิดลม (ช่วงถนนเพชรบุรี – ถนนเพลินจิต) ถนนเพชรบุรี (ช่วงถนนราชปรารภ - ทางรถไฟ) ถนนราชวิถี (ช่วงอนุสาวรีย์ชัยฯ - ถนนราชปรารภ) ถนนดินแดง (ช่วงแยกดินแดง - คลองสามเสน) รวมระยะทาง 4.3 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2567 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร 
 
สำหรับการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
 
#สายไฟฟ้าใต้ดิน
#โครงการพื้นที่ชั้นใน
#ถนนชิดลม
#ถนนเพชรบุรี
#ถนนราชวิถี
#ถนนดินแดง
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTPROJECT
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร