MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS ปีที่6 การันตีความสำเร็จ ลดค่าไฟฟ้าสูงกว่า 26 ล้านบาท

16 มิถุนายน 2565 283
 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 และสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมมอบเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับอาคาร 50 แห่ง รวมมูลค่า 10.67 ล้านบาท เผยตลอดระยะเวลาโครงการปีที่ 6 ประสบความสำเร็จเกินคาด อาคารสมัครเข้าร่วม 145 แห่ง มีอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2021 จำนวน 110 แห่ง ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 6.87 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้ากว่า 26 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้2,954 ตันต่อปี 

 

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ได้เริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารนับตั้งแต่ .. 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นโครงการปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดก้าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในปีที่ 6 นี้ ได้มีแนวคิดที่จะสะท้อนประโยชน์มายังผู้ใช้สอยอาคารให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคาร และปรับปรุงค่าเกณฑ์ด้านพลังงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันดังนั้น MEA จึงได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS รูปแบบใหม่ มีเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่MEA พัฒนาขึ้นใหม่ และมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง  เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, Formaldehyde ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ

 

สำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของประเทศอีกด้วย

 

ผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า จากการเปิดรับสมัครกลุ่มอาคารที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีอาคารสนใจเข้าร่วม 145 แห่ง มีอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2021 จำนวน 110 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 2 แห่ง โรงแรม 4 แห่ง โรงพยาบาล 11 แห่ง  มหาวิทยาลัย 2 แห่ง ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 19 แห่ง ศูนย์การค้า 28 แห่ง และ สำนักงาน 41 แห่ง (ดูรายชื่อได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/about/m-mea-energy-awardsในจำนวนนี้ MEA ได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 10.67 ล้านบาท (10,673,104 บาทโดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนในอัตราอาคารละไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออาคารและยังมีสิทธิพิเศษด้านการอบรมการตรวจวัดพลังงานการติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการใช้บริการ MEA BETTER CARE, และการล้างแอร์เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาคารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและสิทธิพิเศษ ต้องเป็นอาคารที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น

 

ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 มีอาคารดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 50 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุนรวม 86.74 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของอาคารซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 6.87 ล้านหน่วยต่อปี (6,869,932kWh/ปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 26.14 ล้านบาทต่อปี (26,140,916บาท/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 2,954 ตันต่อปี โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3.32 ปี  

 

ผลจากความร่วมมือในการดำเนินโครงการ MEA ENERGY AWARDS ของทุกอาคารที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยผลักดันเจ้าของอาคารให้เกิดแรงจูงใจและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่  มาใช้พัฒนาอาคารตนเองต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยกันลดผลกระทบด้านพลังงานและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่อาคารต้นแบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ MEA ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

 

อาคารที่สนใจขอรับการประเมินตรา “MEA ENERGY AWARDS“ สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่ e-mail : [email protected] หรือ LINE @meaenergyawards  หรือติดตามข่าวสารโครงการ ได้ที่ www.facebook.com/MEAAward และ www.meaenergyawards.info  นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่  https://invirtualevent.com/meaenergyawards_exhibition/

 

รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดได้ที่

https://www.facebook.com/100064790613818/posts/392264829609868/?d=n

 

#MEAENERGYAWARDS

#อาคารประหยัดพลังงาน

#Carbon Neutrality

#โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่6

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร