MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดรับสมัครโครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล ปี 2565 รับซื้อไฟฟ้า 1 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย กพช.

11 มิถุนายน 2565 148
 นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐบาลด้านพลังงานหมุนเวียน ตามที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล รับซื้อไฟฟ้า 1 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี ในเขตจำหน่ายของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์https://myenergy.mea.or.th ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ซึ่งหากต้องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEA โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

สำหรับ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line :  MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

#โซลาร์โรงเรียนโรงพยาบาล

#SolarRooftop

#MEAsolar #MEAsmartservice #พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร