MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

TESIA ร่วมกับ 5 หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า จัดประชุมวิชาการออนไลน์ Electricity Supply Industry Conference 2022 “ อุตสาหกรรมไฟฟ้า – ก้าวใหม่ของการมีรูปแบบความเป็นกลางทางคาร์บอน”

19 มกราคม 2565 410
วันนี้ (19 มกราคม 2565) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนา Panel Discussion ถึงทิศทางอุสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ Carbon Neutrality เพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ TESIA โดยมี นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการ MEA ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี นายอำพล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Peer to Peer Trading: ความท้าทาย ปัจจุบัน และอนาคต ในงานดังกล่าว
 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ TESIA ได้รับการสนับสนุนโดย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กรุ๊ป และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดการ ประชุมวิชาการออนไลน์ Electricity Supply Industry Conference 2022 หัวข้อเรื่อง อุตสาหกรรมไฟฟ้า – ก้าวใหม่ของการมีรูปแบบความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Electricity Supply Industry – Moving Toward to Carbon Neutrality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม และอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
#TESIA #สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
#MovingTowardtoCarbonNeutrality
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

รูปภาพ