MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย

18 มกราคม 2565 178
วันนี้ (18 มกราคม 2565) นางตรัสสา มณีโชติ ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวอรศิริ ชวนะพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้เป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศโดยคนไทยอย่างยั่งยืน ในงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

MEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมขับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคต ตลอดจนการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA พร้อมเชื่อมต่อ Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ และเชื่อมต่อกับ MEA EV Application รองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev

#MEAEV 
#EV #EVChargingStation
#EVApplication #EVcharger
#รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า #รถยนต์ไฟฟ้า #รถอีวี #รถพลังงานไฟฟ้า
#กระทรวงอุตสาหกรรม #สอวช #สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ