MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

1 ธันวาคม 2564 101
 วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
 
#กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
#การไฟฟ้านครหลวง
#MEA