MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA หนึ่งในหน่วยงานร่วมปฏิบัติ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้ารองรับพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9

29 พฤศจิกายน 2564 243
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมปฏิบัติ พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 โดยวันนี้ (29 พ.ย. 64) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ MEA ลงพื้นที่ติดตามตรวจความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามจุดสำคัญ ได้แก่ พลับพลาพิธี พลับพลาที่ประทับ เต็นท์นิทรรศการ เต็นท์บริการประชาชน เต็นท์โรงครัวพระราชทาน จุดบริการทางการแพทย์ จุดคัดกรอง รถสุขา และจุดอื่น ๆ นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าภายในงาน ติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS (Uninterruptible Power Supply) เสริมความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด
 
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

รูปภาพ