MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

23 พฤศจิกายน 2564 83
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โดยมีผู้สอบได้จำนวน 33 คน

คลิกอ่านรายละเอียด

#MEAสมัครงาน #Recruit #สมัครงาน #หางาน #สมัครงานรัฐวิสาหกิจ
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ