MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบเงินสนับสนุน มจธ. ตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวด Solar Decathlon Europe 2021/2022 (SDE21/22)

14 กันยายน 2564 384
 วันนี้ (14 กันยายน 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะผู้แทนองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโครงการวิจัย ออกแบบ และก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานระดับนานาชาติ Solar Decathlon Europe 2021/2022 (SDE21/22) ให้กับอาจารย์ และทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต
 
MEA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตของเมืองมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดการวิจัย การออกแบบ การก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่ทีม มจธ. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 18 ทีมให้เข้าร่วมการแข่งขัน SDE21/22 ที่เมืองวุพเพอร์ทาล ประเทศเยอรมนี ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบูรณาการความรู้ และทักษะด้านการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วย
 
สำหรับการแข่งขัน SDE21/22 นี้ จัดขึ้นโดย Department of Energy Solar Decathlon ซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการแข่งขันการออกแบบ และก่อสร้างบ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ประหยัดพลังงาน และสามารถอยู่อาศัยได้จริง โดยทีม มจธ. ได้เคยแข่งขันรายการดังกล่าวในปี 2562 และสามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ การแข่งขันในปี 2564 มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2564
 
#SDE21/22
#ทีมมจธ
#ตัวแทนประเทศไทย
#บ้านประหยัดพลังงาน
#MEASolarCell
#MEASMARTPROJECT
#MEASMARTPEOPLE

รูปภาพ