MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พักคอยฯ (ผู้ป่วยสีเหลือง) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เร่งช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

9 กันยายน 2564 72
วันนี้ (9 กันยายน 2564) นายสมศักดิ์ โพธิ์อุ่น ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สนับสนุนในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในศูนย์พักคอยฯ (ผู้ป่วยสีเหลือง) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รวมเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ให้กับ นายโชติพงษ์ พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธาน และพระครูนวการวิมล เจ้าอาวาสวัดสิงห์ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ระดมกำลังให้การสนับสนุน จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในศูนย์พักคอยฯ (ผู้ป่วยสีเหลือง) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อย่างเร่งด่วน เช่น การปักเสาไฟฟ้า และพาดสายไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในศูนย์พักคอยฯ แห่งนี้ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ เขตจอมทอง และบางบอน จำนวน 40 เตียง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการระดับสีเหลือง (ปานกลาง) และอาการสีแดง (รุนแรง) เพื่อให้อาการคงที่ระหว่างการรอส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์พักคอย (ผู้ป่วยสีเหลือง) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ยังรองรับผู้ป่วยที่อาการทุเลา จาก รพ.ตากสิน หรือ รพ.อื่น ๆ แต่เป็นผู้ป่วยที่มีที่พักอาศัยในเขตจอมทอง และบางบอน เพื่อให้การดูแลด้านโภชนาการ ฟื้นฟูปอด กายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนขาเบื้องต้น และฟื้นฟูปรับสภาพจิตใจ เพื่อพร้อมกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ให้บริการวัคซีนเชิงรุก รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบัน MEA อยู่ระหว่างการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับศูนย์พักคอยอีกหลายแห่งที่จะจัดตั้งขึ้น เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#MEAช่วยcovid19 #covid19 #MEASmartProject #MEACSR #ช่วยเหลือสังคม #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ