MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้านภัย COVID-19

3 กันยายน 2564 77
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 ด้วยการลงพื้นที่สนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงสิ่งของจำเป็น ให้แก่ชุมชน วัด หน่วยงาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง 

โดยล่าสุด MEA ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนแจ่มจันทร์ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ศูนย์พักคอยฯ เขตวัฒนา ชุมชนหลังโรงปูนฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 30 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 ชุมชนเกษตรกรก้าวหน้าลำรางหนองกง ชุมชนพลับพลา โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วัดบางพลีใหญ่กลาง โรงพยาบาลบางพลี ชุมชนเอื้ออาทรบึงกุ่ม ศูนย์พักคอยฯ โรงเรียนตลาดบางคูลัด ชุมชนแม่เนี้ยวแยก 3 ชุมชนริมคลองสามเสน ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1-20) ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนศาลเจ้าแดง ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียน และ ชุมชนซอยโรงเจ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมถึงส่งมอบกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป

#MEACSR #CSR #ช่วยเหลือสังคม
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร