MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาคนพิการไทยเดินหน้าคว้าแชมป์โลก

18 มิถุนายน 2564 115
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาคนพิการไทย ให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินมูลค่ารวม 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 แบ่งเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยมอบเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 750,000 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-5 กันยายน 2564

ที่ผ่านมา MEA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยเสมอมา จึงได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณสมาคมฯ ปีละ 2,500,000 บาท ในช่วงปี 2556-2559 และสนับสนุนงบประมาณสมาคมฯ ปีละ 3,000,000 บาท ในช่วงปี 2560-2563 เป็นจำนวนรวมแล้วกว่า 22,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ MEA ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมภาคภูมิใจและส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทย คว้าชัยชนะเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่จะแข่งขันเร็ว ๆ นี้ ดังนี้ - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ BERLIN 2021 World Para Swimming World Series ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

- การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก รายการ 11th Fazza Para Powerlifting World Cup - Dubai 2021 ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2564 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- การแข่งขันกีฬายิงธนู รายการ Para-Archery World Ranking Event and Final Paralympic Qualification for Tokyo 2021 ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2564 ณ สาธารณรัฐเช็ก
- การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-5 กันยายน 2564 ณ ประเทศญี่ปุ่น

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living