MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แจ้ง Timeline กรณีพบพนักงานจ้างเหมาฯ ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

8 มิถุนายน 2564 62
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19  MEA พบพนักงานจ้างเหมาฯ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ราย ดังนี้

รายที่ 99 : พนักงานจ้างเหมาบริการ เพศชาย ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับยานพาหนะ (จ้างเหมา) ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ติดเชื้อ COVID-19 จากภรรยาที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64 และทราบผลว่าติดเชื้อ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 

ทั้งนี้ หลังจากทราบผลตรวจ พนักงานจ้างเหมาบริการรายดังกล่าว ไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ และ MEA ได้ดำเนินการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว พร้อมทั้งแจ้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงให้กักตัว 14 วัน และรวบรวมรายชื่อเพื่อประสานเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ