MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แจ้ง Timeline กรณีพบพนักงาน MEA และพนักงานจ้างเหมาฯ ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

7 มิถุนายน 2564 66
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19  MEA พบพนักงาน MEA และพนักงานจ้างเหมาฯ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 ราย ดังนี้

รายที่ 97 : พนักงานจ้างเหมาฯ เพศหญิง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 และทราบผลว่าติดเชื้อ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 

รายที่ 98 : พนักงาน MEA เพศชาย แผนกบริการสถานีย่อย ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ 88 90 และ 91 เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 และทราบผลว่าติดเชื้อ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64 

ทั้งนี้ หลังจากทราบผลตรวจ พนักงาน MEA และพนักงานจ้างเหมาฯ ทั้ง 2 รายดังกล่าว ไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ และ MEA ได้ดำเนินการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว พร้อมทั้งแจ้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงให้กักตัว 14 วัน และรวบรวมรายชื่อเพื่อประสานเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ