MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า MEA EV Charger MBK จุฬาฯ และ CP Tower พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

5 มิถุนายน 2564 309
วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ได้ดำเนินนโยบายในด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคต ตลอดจนการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA พร้อมเชื่อมต่อ Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ และเชื่อมต่อกับ MEA EV Application รองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยล่าสุดดำเนินการส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า MEA EV Chargerในโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System พร้อมใช้งานได้แล้ววันนี้ 3 แห่ง ประกอบด้วย

MBK EV Charging Station จำนวน 3 เครื่อง
MBK CENTER บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 โซน C ช่อง 23-24 เวลา 10.00 – 21.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 เครื่อง
อาคารจามจุรี 5 เวลา 06.00 – 19.00 น. (ในช่วงทดลอง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรของจุฬาฯ)

CP Tower 1 CPLAND จำนวน 1 เครื่อง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) บริเวณลานจอดรถชั้น 8 เวลา 08.30 - 17.30 น. สอบถามรายละเอียดและบริการได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) แผนกบริการอาคาร โทร. 02 766 7057

MEA ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ได้ส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า MEA EV Charger ขนาด 22 kW จำนวน 50 เครื่อง ฟรี ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสาธารณะ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Smart Charging) โดย MEA วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมถึงการวิจัยและพัฒนาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการชาร์จได้ผ่านการสแกน QR Code ที่สถานีฯ ผ่าน MEA EV Application ได้ทันที

สำหรับ MEA EV Application มีฟังก์ชันที่โดดเด่นโดยสามารถตรวจสอบสถานีชาร์จ สั่งจองหัวชาร์จ พร้อมแสดงเส้นทางนำทางไปยังสถานีชาร์จด้วยระบบแผนที่ GIS ของ MEA และสั่ง เริ่ม-หยุด การชาร์จ แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จ ชำระค่าชาร์จ ดูประวัติการชาร์จ และแสดงผลการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยปัจจุบัน MEA EV Application รองรับการใช้งานกับ สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้ง 14 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EA ทั่วประเทศ รวมถึงสถานีทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า โทร. 0 2476 5666-7 ระหว่างเวลา 07.30-15.30 น. ในวันเวลาทำการ หรือ MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living