MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัยจากไฟฟ้า แนะร่วมสืบสานประเพณีแบบ New Normal ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19

9 เมษายน 2564 163
 วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน แนะนำควรตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณต้นไม้รกทึบควรตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้พาดเกี่ยวสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ หากต้องเดินทางออกจากบ้านควรปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัย
 
ขณะเดียวกัน ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นั้น ยังคงมีอยู่ MEA มีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ควรงดการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง แต่ยังสามารถจัดกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณี และต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกัน ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แนะนำยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นโดย เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร, สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อย ๆ, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยระมัดระวังไม่ให้น้ำไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับอันตรายจากถูกไฟดูดได้ โดยเฉพาะในขณะร่างกายเปียกชื้นไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า การกดกริ่งไฟฟ้า การเสียบปลั๊กไฟ การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อุปกรณ์ที่ใช้สร้างความบันเทิงต่างๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้ารั่วทำให้เกิดไฟดูด และต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วที่ออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้า หากพื้นที่ใดมีการจัดกิจกรรมแห่ขบวน ต้องระวังเกี่ยวสายสื่อสารและสายไฟฟ้าที่พาดผ่านเส้นทาง ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาในระหว่างการเดินทาง เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถชนเสาไฟฟ้าเพราะไม่เพียงแค่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น หากแต่ยังอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณกว้างได้ 
 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงเพื่อความปลอดภัย MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าหรือใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MEA Smart Life Application ช่องทาง e-Payment ช่องทางหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard รวมถึงสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ ของ MEA ได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ MEA ยังพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย หากพบเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต รวมทั้งสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife
 
#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living