MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสเป็นของผู้ที่พร้อมที่สุดเท่านั้น

9 เมษายน 2564 140
MEA ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ตามที่ MEA ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล โดยได้ประกาศกำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 แล้วนั้น

MEA จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ รายละเอียดตามภาพ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mea.or.th/upload/register/job/64012.pdf

ความรู้พร้อม  ข้อมูลแน่น  และอย่าลืมปฏิบัติตามนี้ด้วย

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อุปกรณ์เข้าห้องสอบตามที่กำหนด
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

สอบถามเพิ่มเติม งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0 2256 3192  (ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น.)

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 

รูปภาพ