MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมการเคหะแห่งชาติ เปิดโครงการ ”บ้านเคหะสุขประชา”

5 เมษายน 2564 38
วันนี้ (5 เม.ย. 64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนำร่อง "บ้านเคหะสุขประชา" (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายพิพัฒน์ ชลอำไพ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ถนนร่วมพัฒนา 6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมดำเนินโครงการในด้านระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง และปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด มีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 

รูปภาพ