MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ต้อนรับ PEA ศึกษาดูงานระบบการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management System)

2 เมษายน 2564 93
นายวาสุเทพ ประมงอุดมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA นายชาลี ศรีมูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ให้การต้อนรับ นายกรมศักดิ์ ขันธ์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management System) ที่ MEA ดำเนินการบริหารงานพัสดุ การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนให้ MEA สามารถขับเคลื่อนภารกิจและวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ณ กองคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
 
////////////////////////////
 

รูปภาพ