MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมมือกับ กปน. ลงนามจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

17 กุมภาพันธ์ 2564 138
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนาม งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 kV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา S-MS-9 มูลค่าโครงการ 495 ล้านบาท โดย MEA ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในโครงการการพัฒนาระบบผลิตน้ำในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องปิยราษฎร์ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ กปน. ในครั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโครงการการพัฒนาระบบผลิตน้ำในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นั้น MEA มีการสำรวจเพื่อปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเป็นการรับไฟฟ้าในระบบ 115 kV จากระบบของ MEA จำนวน 2 แหล่งจ่าย (สายส่ง) และจ่ายโหลดระบบ 24kV เป็นรูปแบบ Loop System และอุปกรณ์เครื่องมือที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ทำให้เพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงยิ่งขึ้น

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย และเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนให้การร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพงานบริการแก่ประชาชน พร้อมขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

//////////////////////// 

รูปภาพ