MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

15 กุมภาพันธ์ 2564 86
 วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ ให้การต้อนรับ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง แผนงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และการติดตั้ง Underground Unit Substation ของ MEA ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง มีความปลอดภัย ทัศนียภาพที่สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และการติดตั้ง Underground Unit Substation พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบาย แผนงาน และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง รองรับความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รูปภาพ