MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เริ่มแล้ว ให้ส่วนลดค่าไฟมาตรการ COVID-19 ระลอกใหม่ วันแรก 14 ก.พ. นี้

14 กุมภาพันธ์ 2564 451
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่นั้น วันนี้  MEA จะเริ่มมอบสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวันแรก ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีกำหนดมอบสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าในรอบจดหน่วยเดือน ก.พ. - มี.ค. 2564 นี้

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรองรับการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการของรัฐบาลพร้อมจัดทำช่องทางตรวจสอบสิทธิที่สะดวก รวดเร็ว ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เริ่มให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนแรกในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีรอบการจดหน่วยในวันที่ 14 ก.พ. 64 นี้เป็นต้นไป จนถึงค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในวันที่ 13 มี.ค. 64 จากนั้นจะเริ่มให้ส่วนลดประจำเดือน มี.ค. ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จดหน่วยในวันที่ 14 มี.ค. 64 ต่อเนื่องไปจนถึงค่าไฟฟ้าที่จดหน่วย 13 เม.ย. 64 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายที่ได้รับสิทธิส่วนลดรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย ประเภท 1.1 - 1.3 และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย ประเภท 2.1 และ 2.2 ที่ได้รับสิทธิทุกรายจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งจะระบุรายละเอียดส่วนลดอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ Line MEA Connect และ MEA Smart Life Application หรือตรวจสอบพร้อมดูวิธีการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์ MEA  https://ebill.mea.or.th/discount เพียงกรอกเลขรหัสเครื่องวัดฯ และเลขบัญชีแสดงสัญญา (CA) ก็สามารถตรวจสอบได้ทันที

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงเพื่อความปลอดภัย MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าหรือใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานที่ใกล้บ้านศูนย์การค้า Tesco Lotus ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard เช่น MEA Smart Life Application สามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ ของ MEA ได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามมติ ครม. วันที่ 12 มกราคม 2564 ได้ที่ https://mea.or.th/profile/110/3396


 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

วีดีโอ