MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบความสุขปีใหม่แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นด้วยปฏิทินและหนังสืออักษรเบรลล์ พร้อมหนังสือเสียงแก่สมาคมคนตาบอดฯ

1 ธันวาคม 2563 162
 วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ส่งมอบปฏิทินการไฟฟ้านครหลวงในรูปแบบอักษรเบรลล์ จำนวน 500 ชุด หนังสืออักษรเบรลล์ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 150 เล่ม และหนังสือเสียงระบบเดซี่ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 150 แผ่น ให้แก่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ และนำไปแจกจ่ายเพื่อประโยชน์และความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันต่อไป ทั้งนี้ MEA ได้จัดทำปฎิทินมาต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ