MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA หนุนนโยบายรัฐบาล รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า 2 ค่ายใหญ่ เดินหน้าขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร ลดมลภาวะอย่างยั่งยืน

30 พฤศจิกายน 2563 205
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานรับมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MG ZS EV  โดยมี นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ร่วมรับมอบ Nissan Leaf พร้อมจัดอบรมหลักสูตรการแนะนําวิธีการใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากค่าย MG ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมดำเนินการตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการวิจัยและพัฒนาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กร พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงจัดทำ MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน อีกทั้งให้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด MEA ได้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า MG ZS จำนวน 23 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf จำนวน 24 คัน เพื่อนำมาใช้ในกิจการสนองตอบนโยบายขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ลดการสร้างมลภาวะอันเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทีมงานจาก MEA ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า นวัฒกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย Nissan และ MG เพื่อเสริมสร้างความรู้ อีกทั้งวันนี้ยังจัดการฝึกอบรมการแนะนำผลิตภัณฑ์รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เค ออโต้ แกลเลอรี่ จำกัด และ บริษัท เอ็ม จี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจาก MEA เป็นผู้บุกเบิกการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นหน่วยงานแรก ๆ ในประเทศไทย และนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการจริงจังแล้วยังพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในประเทศ ลดการสร้างมลภาวะ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตต่อไป

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living