MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมกับ CU Innovation Hub จัดโครงการแข่งขันด้านนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่ MEA Hackathon Day 2020

29 พฤศจิกายน 2563 240
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน โครงการ MEA Hackathon Day 2020 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การแข่งขันนวัตกรรม MEA Hackathon Day 2020 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง MEA และ CU Innovation Hub มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งพนักงาน MEA และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Optimizing Smart Energy System through Enabling Technologies of IoT" ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท ซึ่งมีทีมที่เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 18 ทีม มีระยะเวลาในการแข่งขัน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 โดยผลการตัดสิน มีดังนี้

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ทีม Eureka
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ทีม Hackerton
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มี 2 รางวัล รับเงินรางวัลมูลค่า รางวัลละ 30,000 บาท
ได้แก่ทีม TOMORROW และทีม NEW WAVE

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล MEA จะนำผลงานไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living