MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ต้อนรับ คณะกรรมการสภาวิศวกร เยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 พฤศจิกายน 2563 127
นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร และ นายอาทร สินสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ MEA พร้อมคณะกรรมการสภาวิศวกร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร ICT การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ 
 
////////////////////// 

รูปภาพ