MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมงานลงนามส่งเสริมคาร์บอนต่ำในระดับอาเซียน

18 พฤศจิกายน 2563 106
 วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม Letter of Intent ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำของภาคพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรม W Bangkok (House on Sathorn) กรุงเทพฯ
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ