MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดบ้านต้อนรับ กองทัพเรือ ศึกษาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2563 171
 วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ ในการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 33 เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรในการบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพของการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของการไฟฟ้านครหลวง และเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (ชิดลม) ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต