MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จับมือ การท่าเรือ เอฟ.ซี. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามแพท สเตเดี้ยม

17 พฤศจิกายน 2563 376
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. (แพท สเตเดี้ยม) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะองค์กรด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้าของธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ให้เข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในสนามฟุตบอลแพท สเตเดี้ยม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามดังกล่าวให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย โดย MEA ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้า , แผงสวิตช์แรงสูงและแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ภายใน Unit Substation และออกแบบการกู้คืนระบบไฟฟ้าภายในสนามในลักษณะ N-2 ที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ 3 ช่องทาง ซึ่งรองรับระบบจ่ายไฟฟ้าผ่าน Generator ภายในสนาม รวมถึงการใช้ Mobile Generator ที่สามารถเคลื่อนย้ายจากภายนอกเข้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบของสนามแพท สเตเดี้ยม ได้ทันที ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในสนามมีความมั่นคงเสถียรภาพ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าภาคธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการ MEA Better Care Service ซึ่งเป็นบริการที่ MEA จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในได้รวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยรวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ MEA พัฒนานำมาบริการแก่สมาชิกเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living