MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) พนักงานสนาม 1

29 ตุลาคม 2563 575
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง
www.mea.or.th/upload/register/job/63042.pdf