MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ MEA ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน MEA เขตนนทบุรี

15 ตุลาคม 2563 62
นายเดชบุญ มาประเสริฐ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าตรวจเยี่ยมการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัญจร ครั้งที่ 11/2563 ทั้งนี้ นายพิพัฒน์  ชลอำไพ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ