MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เข้าแสดงความยินดี ผบ.ตร. คนใหม่ พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

9 ตุลาคม 2563 103
 วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA พร้อมด้วย นายคมสัน ทองศิริ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) และคณะ ฯ เข้าพบ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 
 
โฆษก MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จำหน่ายและดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร  จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย MEA มีความเชี่ยวชาญพร้อมในการให้บริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 5,000 ตัว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการทำงานให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุจำเป็น และยินดีสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และโคมไฟสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ อีกทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รูปภาพ