MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System

30 กันยายน 2563 1219
MEA ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System

ฟรี !! สนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 22 kW จำนวน 50 เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการเครื่องอัดจุไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อม Platform วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ พร้อมเชื่อมต่อกับ MEA EV Application แสดงข้อมูล ตำแหน่ง หรือ สถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

ได้แก่

1. กรมทางหลวงชนบท

2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

3. นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

4. นิติบุคคลอาคารชุด ริเวอร์ไรน์เพลส 1

5. บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

6. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

7. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

8. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

10. บริษัท พีพี เมกะ ออโต้ จำกัด

11. บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย ) จำกัด

12. บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. บริษัท เทพรักษ์อินโนเวชัน จำกัด

14. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

15. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

16. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18. เทศบาลนครสมุทรปราการ

19. Loxley Public Company Limited

***คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living