MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมกับ ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษ “เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA”

11 กันยายน 2563 108
วันนี้ (11 กันยายน 2563) นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะประธานชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย หรือ SOE-D ชุดที่ 13 เปิดงานการบรรยายพิเศษ “เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA” พร้อมร่วมลงนาม MOU ระหว่างชมรม SOE-D กับ สมาคม ACIOA ภายในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน โดยผู้แทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Personal Data Protection Act” โดยนายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ACIOA – ASEAN Chief Information Officer Association และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Data Governance รวมไปถึง DPO ที่ภาครัฐต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ACIOA DIGITAL TRANSFORMATION ADVISOR อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รูปภาพ