MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงพายุฝนลมแรง เตือนระมัดระวังต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า

1 กันยายน 2563 186
 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความห่วงใยประชาชนสืบเนื่องจากช่วงนี้มีพายุฝนลมแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเหตุทำให้ต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าล้มทับสายสื่อสาร สายไฟฟ้า ทำเสาไฟฟ้าหัก ทำให้สายไฟฟ้าขาดเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง หรืออาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน MEA จึงแนะนำประชาชนสำรวจบริเวณบ้านหากเห็นต้นไม้ใหญ่ หรือกิ่งไม้อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยใกล้แนวสายไฟฟ้าควรดูแลและตัดแต่งกิ่งไม้ให้ห่างจากสายไฟฟ้า รวมถึงป้ายโฆษณาจะต้องติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัย และตรวจสอบระยะห่างของป้ายโฆษณากับสายไฟฟ้าให้มากขึ้นเพราะอาจส่งผลกระทบกับระบบไฟฟ้าอาจทำให้ไฟฟ้าดับ และกากเกิดพายุฝนลมแรงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ แนะนำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากชำรุดเร่งซ่อมแซมแก้ไข พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 
ทั้งนี้ หากประชาชนพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือพบเห็นต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวสายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก  http://onelink.to/measmartlife
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living