MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ต้อนรับ PEA ศึกษาดูงานโครงการระบบไฟฟ้าใต้ดิน

27 สิงหาคม 2563 163
นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานต้อนรับ นายนุกูล ตูพานิช และ นายมานพ ชอบประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ MEA ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง มีความปลอดภัย ทัศนียภาพที่สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Smart Metro โดยเข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสวิตช์เกียร์ชนิดฝังดิน (Submersible) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา