MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงระบบไฟฟ้าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

11 กรกฎาคม 2563 579

นายสำเริง เชี่ยวชูกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ทั้งนี้ MEA ได้บำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนร่วมกันต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานีสูบน้ำเกียกกาย ถนนประชาราษฏร์ สายเขตดุสิต เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญกับคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำนั้น MEA มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าก่อนเข้าฤดูฝน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ 10 จุดที่สำคัญ รวมทั้ง สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ อุโมงค์ทางลอด ในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดรวม 492 แห่ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝน 

 

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และAndroid ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ