MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี บิดาแห่งไฟฟ้าไทย

1 กรกฎาคม 2563 118
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมด้วยทายาทสกุล แสง-ชูโต ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สหภาพแรงงานฯ MEA สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสหกรณ์บริการฯ ร่วมกล่าวสดุดี พร้อมวางพวงมาลา หน้ารูปปั้น จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต ทั้งนี้ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) นับเป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้ามาใช้ในประเทศและถือเป็นผู้ให้กำเนิดไฟฟ้าไทย จนได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งการไฟฟ้าไทย"