MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อบริการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

26 มิถุนายน 2563 86
วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีในฐานะหนึ่งในผู้แทนหน่วยงานร่วมทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด DCAP (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด  มหาชน (ปตท.) สำหรับการร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุครั้งนี้เพื่อให้บริการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญของ อีอีซี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3 เชื่อมกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูง ทำให้ทั้ง 3 สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี รวมถึงจะทำให้เกิดศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร โดยรอบสนามบิน (เมืองพัทยาถึงจังหวัดระยอง) โดยเป็นส่วนขยายของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางตะวันออก ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย

รูปภาพ