MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เตือนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เก็บค่าไฟ แจ้งตัดไฟฟ้า เปลี่ยนมิเตอร์ และตรวจซ่อมให้บริการด้านไฟฟ้า

24 มิถุนายน 2563 199

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือMEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้แอบอ้างหรือการโฆษณาเป็นตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศและให้บริการด้านไฟฟ้านั้น อาจทำให้เข้าใจผิดเป็นโครงการของ MEA จึงขอยืนยันว่า ในขณะนี้ MEA ได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนประจำปี 2563 แล้ว มีเพียงการทยอยดำเนินการล้างแอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น และสำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน ประจำปี 2564 ยังไม่มีการเปิดรับสมัครแต่อย่างใด 

 

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างการให้บริการล้างแอร์ในนามโครงการของการไฟฟ้า รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้าต่างๆ หรือการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ MEA การแสดงบัตรพนักงานปลอม ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใช้ใบเสร็จปลอม เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้ากับกลุ่มมิจฉาชีพโดยตรง หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินได้

 

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนนั้น MEA จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ ผ่าน MEA Smart Life Application เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง ยืนยัน MEA ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ MEA หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง โดยปัจจุบัน MEA ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้า  ที่ทำการ MEA และศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน บริการหักบัญชีธนาคาร บริการหักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทางตู้ ATM ชำระผ่านทางInternet Banking, Mobile Banking, Mobile Phone อื่น  หรือชำระผ่านช่องทางที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ฟรี ได้ที่ App Store และ Google play 

 

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกแห่งและแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ