MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน !!! MEA มีข่าวดี ดี มาบอก

9 มิถุนายน 2563 5414
 อย่าช้า ‼️ MEA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System 
โดยสนับสนุนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 22 kw จำนวน 50 เครื่อง ฟรี !! รับประกัน 2 ปี  เชื่อมต่อระบบบริหารจัดการเครื่องอัดจุไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อม Platform วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ 
และที่ล้ำหน้าสุดพร้อมเชื่อมต่อกับ MEA EV Application แสดงข้อมูล ตำแหน่ง หรือ สถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอีกด้วย 
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 
1.เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
 
2.เป็นพื้นที่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 
3.รายละเอียดโครงการและข้อมูลทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3eMS5AR
 
*ทั้งนี้ MEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ MEA EV Smart Charging System สามารถสมัครลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. MEA EV application ดาวน์โหลดได้ที่ http://onelink.to/meaev
2. เว็บไซต์ https://evccc.mea.or.th/WebEV
โดยต้องลงทะเบียน และ login เข้าสู่ระบบก่อนการสมัคร
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2348 5000 ต่อ 2828 ในเวลาราชการ และ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ E-mail : ladthanun.ka@mea.or.th
             
ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2563  
 
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ mea.or.th
**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living