MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี

10 พฤษภาคม 2563 56669
 MEA สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท) 
 
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
2.1 ให้ใช้ไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
2.2 ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
 
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
3.1 ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) 
3.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3) 
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง