MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เปิดรับสมัครให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่สนใจเข้าร่วม “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)” ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

30 มีนาคม 2563 6972
 
MEA เปิดรับสมัครให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่สนใจเข้าร่วม “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)” ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 
ขั้นตอนการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
 
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://www.mea.or.th/minisite/vspp
 
2. ชำระค่าบริการในการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ราคา 30,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
3. รับเอกสารผลการพิจารณาต้นฉบับ หลังชำระค่าบริการภายใน 15 วันทำการ ณ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า MEA
 
โทร 0 2220 5703, 0 2220 5774 หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130