MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ปิดรับทำธุรกรรม เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า โอนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

24 มีนาคม 2563 22525
 ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้มีมาตรการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทุกท่าน การไฟฟ้า​นครหลวง หรือ MEA ขอแจ้งปิดรับการติดต่อธุรกรรมเรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การโอนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และการขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ทุกที่ทำการ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย โดยงานบริการด้านอื่นๆ และการแก้ไฟฟ้าขัดข้องยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
 
ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://measy.mea.or.th ได้ตลอด 24 ช.ม. หรือ ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2256 3333 จำนวน 50 คู่สาย (เวลา 08.00 –15.30 น. ในวันทำการ) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดปิดการลงทะเบียน
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

รูปภาพ